پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

در نشست مشترک فعالان بخش حمل و نقل مسافر استان با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای؛


مشکلات و دغدغه های بخش حمل و نقل مسافر فارس بررسی شد

تاریخ انتشار: 1399/05/11

نشست شورای حمل و نقل جاده ای استان فارس با حضور مهندس سیاهپور مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس و مدیران  و دست اندرکاران انجمن های صنفی بخش مسافر با رویکرد بررسی و حل چالش های پیش روی حمل و نقل جاده ای مسافر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس ، سیاهپوردر جلسه حل مشکلات رانندگان و شرکت های بخش حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری که با حضور نمایندگان آنها و مدیران انجمن های صنفی حمل و نقل مسافر برگزار شد، گفت :خدمات قابل ارائه  بر اساس شرایط موجود به نحو مطلوب صورت گیرد و مطالبات شرکتها، مالکان و رانندگان با دقت بررسی و راه حل های عملی جهت رفع ارائه گردد.

وی ادامه داد: سه موئلفه در حمل و نقل جاده ای مسافر در پایانه های مسافری وجود دارد که عبارتند از شرکت ، مالک و راننده ، که هر سه نیاز به ارتقا ، بهبود عملکرد و برنامه ریزی دقیق تر دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس افزود: تمام مطالبات بخش حمل و نقل جاده ای از دغدغه ها ی دولت است و بصورت جدی در جهت رفع موانع و ایجاد نظم اقدام می کنیم.

در این نشست مدیران شرکت ها، انجمن های شرکت ها و انجمن های صنفی رانندگان مشکلات و دغدغه های خود را عنوان و پیشنهادات خود را به مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس به عنوان متولی بخش حمل و نقل جاده ای استان ارائه کردند و خواستار افزایش تعامل دوطرفه شدند .

این گزارش حاکی از آن است که فارس با بیش از 3 هزار و600 ناوگان ، نزدیک به 7 هزار راننده فعال در بخش حمل و نقل مسافر و 52 پایانه مسافری از جمله استانهای بسیار مهم کشور در این حوزه می باشد که همه ساله سهم بسیار و خدمات شایانی در جابجایی مسافر را ارائه می نماید​ 



























مشخصات:
نظرات: *